Království jazyků

Nabízené služby

Ceník výuky jednotlivců

Ceník firemní výuky
Nabídka služeb

Výuka jazyků (angličtina, němčina, francouzština, švédština a jiné)

Nabízíme nejrůznější typy lekcí pro jednotlivce i malé skupinky (obvykle do šesti osob). Výuka na profesionální úrovni probíhá v sídle Vaší firmy, u Vás doma či u nás ve Starém Plzenci. Lekce jsou zcela orientované na individuální potřeby studentů, každý jednotlivec i skupinka se s lektorkou po úvodní hodině domluví na dalším společném studijním plánu. Podle účelu studia si student může vybrat ze čtyř základních typů lekcí, většinou se však jedná o jejich libovolnou kombinaci.
 • Konverzačně – gramatická lekce

  - pro studenty všech úrovní

  V hodinách se procvičují veškeré jazykové znalosti a dovednosti (konverzace, gramatika, slovní zásoba, poslech mluveného textu, čtení s porozumněním, psaní) Obsah jednotlivých lekcí je upravován podle osobních přání a potřeb studentů.

 • Příprava na mezinárodně uznávané certifikáty

  - pro studenty od mírně pokročilé úrovně výše

  Pro anglický jazyk připravuje univerzita v Cambridge celou řadu zkoušek, které je možné za přísných podmínek skládat kdekoliv ve světě (i v Plzni v Britském centru). Student si podle své úrovně a zaměření může vybrat z následujícího seznamu:

  KET – Key English Test
  PET – Preliminary English Test
  FCE – First Certificate in English
  CAP – Certificate in Advanced English
  CPE – Certificate of Proficiency in English
  BEC – Business English Certificate

  Pro německý jazyk připravuje Goetheho institut celou řadu zkoušek, z nichž nejznámější jsou:

  Goethe-Zertifikat B2, C1 (ZMP – Zentrale Mittelstuffe Prüfung)
  ZOP - Zentrale Oberstuffe Prüfung
  Zertifikat Deutsch für den Beruf
 • Obchodní angličtina / němčina

  - pro studenty od mírně pokročilé úrovně výše, jejichž cílem je osvojení, prohloubení a praktické použití obchodní slovní zásoby

 • Právnická angličtina / němčina

  - pro pokročilé studenty angličtiny, jejichž cílem je osvojení, prohloubení a praktické použití právních výrazů

Dětské kurzy

Nabízíme výuku jednotlivců i malých skupinek (max. 4 děti) u Vás doma či u nás ve Starém Plzenci. Kurzy mohou probíhat nezávisle na jazyce, který se Vaše dítě učí ve škole, mohou být podle Vašeho přání čistě konverzační či zaměřené na procvičování probírané látky. Kurzy pro předškolní děti a děti, které s cizím jazykem přicházejí poprvé do styku, jsou koncipovány tak, aby nejprve vytvořily co možná nejpozitivnější vztah k danému jazyku a potom na něm stavěly.

Víkendové intenzivní jazykové kurzy „Only English“

Celovíkendová komunikace výhradně v cizím jazyce, dokonce i s hotelovým personálem!

Letní kurz s rodilým mluvčím

Pro dospělé.

Překladatelské služby

Překlady z češtiny do angličtiny nebo němčiny, z cizího jazyka do češtiny a z jednoho cizího jazyka do druhého.

Tlumočení

Tlumočení z češtiny do angličtiny nebo němčiny, z cizího jazyka do češtiny a z jednoho cizího jazyka do druhého.